Zeměměřická kancelář KKM

Zeměměřická kancelář KKM vám nabízí veškeré geodetické práce autorizovaného geodeta. Zhotovujeme geometrické plány, provádíme vytyčení staveb a hranic pozemků, měříme jeřábové dráhy a ocelové konstrukce. Vyhotovujeme podklady pro vypracování projektové dokumentace, polohopisné a výškopisné plány. Mezi naše služby patří taktéž i konzultace v oboru katastru nemovitostí. Cenu zakázky vám sdělíme na základě zaslání či předložení snímku aktuální katastrální mapy s jasným vyznačením požadovaných změn a stručným popisem vašeho záměru. Neváhejte nás kontaktovat pro případné dotazy a informace.

Kontaktní informace:

IČO

14701197

DIČ

CZ5804052111

Kontaktní osoba

Ing. Karel Král

Fotografie

QR code